روشنگر
وبلاگ دکتر احمد جهان بزرگی استاد دانشگاه و عضو هیآت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کلمات کلیدی مطالب
» ۱۳٩٥/٥/٢٩ :: ۱۳٩٥/٥/٢٩
» پرونده حسن روحانی .......( 1 ) :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» یادداشت شماره 6 : .............. اندر حکایت بیانیه هسته ای لوزان :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» یادداشت شماره 2...... آیا تشکیل حکومت بر فقهاء واجب است یا خیر؟ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» یادداشت شماره 1 : آیا اعتقاد به حکومت اسلامی واجب است؟ :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» مقابله به مثل مهمترین استراتژی سیاسی در روابط بین الملل قدرتمندانه :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» پاسخ به یک پرسش ------3 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» شبهات ولایت فقیه :: ۱۳٩٢/٩/٩
» پاسخ به یک سوال --1 :: ۱۳٩٢/٧/٦
» پیامدهای پیروی از دین لیبرالیسم 1 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» لیبرالیسم 6: اصول عقاید لیبرالیسم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» توصیه - 2 :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» توصیه - 1 ( در خصوص دین لیبرالیسم ) :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» نکته 4 ( در خصوص مسلک لیبرالیسم ) :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» نکته - 3 :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» دین لیبرالیسم - 5 :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» نکته - 2 ( در خصوص لیبرالیسم ) :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» لیبرالیسم - 4 ( دین لیبرالیسم ) :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» لیبرالیسم - 3 :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» لیبرالیسم - 2 :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» نکته 1: التقاط لیبرالیستی :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» لیبرالیسم -1 :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» یک تذکر :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» غرب و حقوق بشر - 5 ( بی خانمانها داغ ننگی بر چهره آمریکا ) :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» فرهنگ اصلاح طلبان منافق - 2 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» فرهنگ اصلاح طلبان منافق - 1 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» غرب و حقوق بشر - پاسخ به یک نقد :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» اخباری از سران فتنه - 8 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» غرب و حقوق بشر – 4 :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» غرب و حقوق بشر - 3 :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» غرب و حقوق بشر - 2 :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» غرب و حقوق بشر - 1 :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» اخباری از سران فتنه – 7 :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» اخباری از سران فتنه - 6 :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» اخباری از سران فتنه - 5 :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» اخباری از سران فتنه - 4 :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» اخباری از سران فتنه - 3 :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» اخباری از سران فتنه - 2 :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی - قسمت شانزدهم :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» ۱۳۸٩/٩/۱٦ :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» پاسخ برخی سوالات جدید - 3 :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» پاسخ به برخی سؤالات جدید - 2 :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» پاسخ به برخی سوالات جدید - 1 :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» گوشه ای از فرهنگ فتنه گران _ شماره 1 :: ۱۳۸٩/٩/۸
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی _ قسمت پانزدهم :: ۱۳۸٩/٩/٤
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی _ قسمت چهاردهم :: ۱۳۸٩/٩/٤
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی _ قسمت سیزدهم :: ۱۳۸٩/٩/۳
» اخباری از سران فتنه - 1 :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی - قسمت دوازدهم :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی - قسمت یازدهم :: ۱۳۸٩/۸/٧
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی - قسمت دهم :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» برگی از تاریخ انقلات اسلامی - قسمت نهم :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی: قسمت هشتم :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی : قسمت هفتم :: ۱۳۸٩/٧/٩
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی : قسمت ششم :: ۱۳۸٩/٧/٢
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی _ قسمت پنجم :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی _ قسمت چهارم :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی: قسمت سوم :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی : قسمت دوم :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی : قسمت اول :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» برگی از تاریخ انقلاب اسلامی :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» دکتر علی شریعتی به نسل جدید پاسخ می گوید: سؤال پنجم :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» دکتر علی شریعتی به نسل جدید پاسخ می گوید: سؤال چهارم :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» دکتر علی شریعتی به نسل جدید پاسخ می گوید: سؤال سوم :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» دکتر علی شریعتی به نسل جدید پاسخ می گوید: سؤال دوم :: ۱۳۸٩/٦/٩
» ابرار از نظر قرآن چه جایگاهی دارند؟ :: ۱۳۸٩/٦/۸
» دکتر علی شریعتی به نسل جدید پاسخ می گوید: سؤال اول :: ۱۳۸٩/٦/٦
» دکتر علی شریعتی با نسل جدید سخنهائی دارد........ :: ۱۳۸٩/٦/٥
» پرسش و پاسخ: 27 - پرسشهای متعدد یک جوان :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» پرسش و پاسخ: 26 - ولایت فقیه، کلامی یا فقهی :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» پرسش و پاسخ: 25 - اختیارات رهبری :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» ....................دیدن همه پرسشها و پاسخها .................................. :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ: 24 - مشکل مقایسه ولایت فقیه با ولایت معصومین :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ: 23 - اعتقاد به ولایت فقیه :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ: 22 - تبدیل جایگاه ولایت به یک جایگاه توجیه گر :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ : 21 - حذف ولایت فقیه از قانون اساسی :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ : 20- عدم پایبندی آقای منتظری :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ: 19- نطریه یا قطعیت؟ :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ : 8 1 - ریشه لزوم ولایت فقیه :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ : 17- گستره ولایت :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ : 16- حدود اختیارات :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» پرسش و پاسخ : 15- ولایت فقیه در کجای قرآن :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» پرسش و پاسخ : 14- ولی فقیه قبل از امام خمینی :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» پرسش و پاسخ : 13- مقبولیت :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» پرسش و پاسخ : 12 - کشف، انتصاب یا انتخاب :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» پرسش و پاسخ : 11 - منبع فقهی اندیشه ولایت فقیه :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» پرسش و پاسخ : 10 - دور در انتخاب رهبر :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» پرسش و پاسخ : 9 - اختیار خبرگان و عزل رهبری :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» پرسش و پاسخ : 8 - تعیین مصداق :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» ......................می دانید چرا قرآن پذیرفتن خبر فاسق را منع می کند؟ :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» پرسش و پاسخ: 7- نظارت بر رهبری :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» پرسش و پاسخ: 6- انتقاد از رهبری :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» پرسش و پاسخ: 5 - پاسخگو بودن حاکم اسلامی :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» ................. دمکراسی در جمهوری اسلامی برتر از آمریکا :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» پرسش و پاسخ : 4- دمکراسی و حکومت اسلامی :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» پرسش و پاسخ : 3- نایب امام زمان (ع) :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» پرسش و پاسخ: 2- مشروعیت، الهی یا مردمی :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» پرسش و پاسخ : 1- ولایت مطلقه فقیه :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» به وبلاگ دکتر احمد جهان بزرگی خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
احمد جهان بزرگی
احمدجهان‌بزرگی_ متولد 1334 در شیراز هستم. تاکنون تالیفات متعددی را در زمینه اندیشه‌های سیاسی در اسلام، و هم‌چنین حکومت دینی به رشته تحریر درآورده ام. معرفی: سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران_ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی_ دانشوری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس_ دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران_ تحصیلات حوزوی در سطح خارج فقه و اصول فعالیت‌های اجرایی: مدیر گروه علوم سیاسی (شورای نقد کتب دانشگاهی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی_ مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ مدرس سطح دو حوزه علمیه عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ فعالیت های آموزشی : تدریس دروس علوم سیاسی و معارف اسلامی در دانشگاه های تهران تدریس دروس اصول فقه و مظفر در حوزه های علمیه تدریس دروس ریشه های انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام، فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، روش تحقیق در علوم سیاسی، مبانی سیاست، روش تحلیل سیاسی و متدلوژی تفسیر سیاسی_ کتابها: اصول سیاست و حکومت/ پیشینه تاریخی نظریه ولایت‌فقیه/ اندیشه سیاسی امام خمینی/ درآمدی بر نظریه دولت در اسلام/ متدولوژی تفسیر سیاسی/ آزادی سیاسی/ درآمدی بر تحول دولت در اسلام/ اصول تحلیل و بررسی/ روش پردازش داده‌ها/ مقالات: پیشینه تاریخی ولایت فقیه / قبسات// نخبگان در جامعه اسلامی (مجموعه مقالات) / راه انقلاب// جستاری در استراتژی برخورد آمریکا با ایران (مجموعه مقالات) / جرعه جاری// نظام سیاسی و دولت در اندیشه امام خمینی / نشریه دانشگاه اسلامی// انقلاب عدالتخواهی در دو اندیشمند معاصر آن / نشریه دانشگاه اسلامی// شیخ فضل اله نوری و میرزای نائینی تضاد یا سوء تفاهم / نشریه قبسات// سیری در اصول کلی اندیشه ائمه مکتب هدایت (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// اصول اندیشه سیاسی در اسلام و مغرب /(مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// مدخلی بر مبانی علم سیاست (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// ( برای دیدن کلیه مطالب لطفا به آرشیو مطالب مراجعه نمائید )
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :