روشنگر
وبلاگ دکتر احمد جهان بزرگی استاد دانشگاه و عضو هیآت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: احمد جهان بزرگی - ۱۳۸٩/٥/٢٩

٢۶- ولایت فقیه از مباحث کلامی است یا فقهی؟ پاسخ این سئوال چه تفاوتی در نتیجه‌ی بحث دارد؟ اگر ولایت فقیه از سنخ ولایت عرفا باشد -مرید و مراد- آیا حدود اعمال ولایت تفاوت می‌کند؟ 

ج:

 

اثبات ولایت فقیه مربوط به حوزه مباحث کلامی است. یعنی وقتی گفته می شود که اعتقاد به حکومت فقیه در عصر غیبت واجب است، چون مربوط به اعتقادات است، کلامی است؛ اما حدود اختیارات ولی فقیه مربوط به حوزه مباحث فقهی است..........


نتیجه تفاوت این دو رویکرد این خواهد بود که برخی از بازیگران عرصه سیاست مردم را بازیچه دست فقیهان منحرف و وابسته به زر و زور خواهند نمود. به این صورت که خواهند گفت چون اعتقاد به ولایت فقیه یک بحث فقهی است، پس تقلیدی است و در این زمینه هر کس باید پیرو مجتهد خود باشد و اگر این آقای مجتهد فتوا داد که تبعیت از ولی فقیه درعصرغیبت واجب نیست باید از او تقلید کنید وبه ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشید وپیروی هم نکنید. درصورتی که در حوزه کلام وقتی شما از طریق عقل به وجوب تبعیت از ولی فقیه رسیدید دیگر نیازی به تقلید ازمرجع خود در زمینه اعتقاد به ولایت فقیه را ندارید.

فقهی کردن ولایت فقیه شبیه کاری است که پایه گذاران اعتقادی  وهابیت (از اهل سنت) انجام دادند تا ازاعتقاد پیروان خود به ولایت امام علی ع ( وسایرائمه معصومین ) جلو گیری کنند.

 ولایت مریدی و مرادی اما، آنچه اذهان عمومی از آن می فهمد یک تبعیت بی چون و چرا است در صورتی که  نظام ولایت فقیه یک نظام عقلائی است که افراد ضمن تبعیت از ولی فقیه حق و وظیفه انتقاد و نظارت بر فقیه حاکم را دارند. ( جایگاه ولایت عرفانی فقط در سیر و سلوک است و جائی در مسائل سیاسی – اجتماعی ندارد).  

احمد جهان بزرگی
احمدجهان‌بزرگی_ متولد 1334 در شیراز هستم. تاکنون تالیفات متعددی را در زمینه اندیشه‌های سیاسی در اسلام، و هم‌چنین حکومت دینی به رشته تحریر درآورده ام. معرفی: سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران_ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی_ دانشوری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس_ دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران_ تحصیلات حوزوی در سطح خارج فقه و اصول فعالیت‌های اجرایی: مدیر گروه علوم سیاسی (شورای نقد کتب دانشگاهی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی_ مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ مدرس سطح دو حوزه علمیه عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ فعالیت های آموزشی : تدریس دروس علوم سیاسی و معارف اسلامی در دانشگاه های تهران تدریس دروس اصول فقه و مظفر در حوزه های علمیه تدریس دروس ریشه های انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام، فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، روش تحقیق در علوم سیاسی، مبانی سیاست، روش تحلیل سیاسی و متدلوژی تفسیر سیاسی_ کتابها: اصول سیاست و حکومت/ پیشینه تاریخی نظریه ولایت‌فقیه/ اندیشه سیاسی امام خمینی/ درآمدی بر نظریه دولت در اسلام/ متدولوژی تفسیر سیاسی/ آزادی سیاسی/ درآمدی بر تحول دولت در اسلام/ اصول تحلیل و بررسی/ روش پردازش داده‌ها/ مقالات: پیشینه تاریخی ولایت فقیه / قبسات// نخبگان در جامعه اسلامی (مجموعه مقالات) / راه انقلاب// جستاری در استراتژی برخورد آمریکا با ایران (مجموعه مقالات) / جرعه جاری// نظام سیاسی و دولت در اندیشه امام خمینی / نشریه دانشگاه اسلامی// انقلاب عدالتخواهی در دو اندیشمند معاصر آن / نشریه دانشگاه اسلامی// شیخ فضل اله نوری و میرزای نائینی تضاد یا سوء تفاهم / نشریه قبسات// سیری در اصول کلی اندیشه ائمه مکتب هدایت (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// اصول اندیشه سیاسی در اسلام و مغرب /(مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// مدخلی بر مبانی علم سیاست (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// ( برای دیدن کلیه مطالب لطفا به آرشیو مطالب مراجعه نمائید )
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :