مقابله به مثل مهمترین استراتژی سیاسی در روابط بین الملل قدرتمندانه

باسمه تعالی

 

مقابله به مثل مهمترین استراتژی سیاسی در روابط بین الملل قدرتمندانه

بالاخره نوری مالکی نخست وزیرعراق پذیرفت که در خصوص شرارتهای عربستان در عراق و به خاک وخون کشیده شدن هزاران عراقی توسط گروههای وابسته به این کشوراظهار نظر علنی کند و در این خصوص در تاریخ 6/11/92 گفت:" عربسیان قصد دارد کسانی که به زعم خودش با او در جنگ هستندرا از میان ببرد. از این رو اگر چه تروریسم وجود داشت اما از طریق عربستان گسترش یافته و منتشر شده است ".

البته باید به آقای مالکی گفت که دریک نطام بین الملل که روابط میان کشورها مبتنی بر منطق و عقلانیت نیست بلکه مبتنی برزور و قدرت و تجاوز است که به آن اصطلاحا " روابط قدرتمندانه " گفته می شود، این اولین و آخرین اقدام عربستان نبوده و نیست. پادشاه و شاهزاده های سعودی شرارتهای زیادی در منطقه داشته و دارند و در آینده نیز خواهند داشت. بنابراین باید تمهیدی اندیشید. پیامبراعظم رسول خیر وبرکت در این گونه مواقع به دشمن فرصت نمی داده اند و با تمهیدات خود همواره برای دیگر دشمنان درس عبرتی باقی می گذاشته اند. پیامبر در کنار سایر تمهیدات به شدت معتقد به " مقابله به مثل "بوده اند. 

بقیه مطالب را در مقاله روبرو بخوانید.( مقاله 6 )

/ 0 نظر / 27 بازدید