اخباری از سران فتنه – 7

احمق تر از سردمداران آمریکا کس دیگری را سراغ دارید؟

به جای این که به میر حسین موسوی این نابغه قرن جایزه بدهند به زن او زهره کاظمی یا همان زهرا رهنورد جایزه می دهند و او را سومین متفکر جهان اعلام می کنند که گفته بود : " لرها هیچگاه داماد خود را نمی گذارند که به آقای احمدی نژاد رأی دهند ( پس تقلب شده است )".

در صورتی که موسوی " چیز " بهتری را کشف کرده است و معتقد است که چون سفارت آمریکا در امارات کشف کرده که در انتخابات تقلب شده، پس مسلم شد که تقلب شده. سایت صهیونیستی بالاترین می گوید:

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان در ایران، می گوید، اسناد منتشر شده توسط وبسایت ویکی لیکس تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را تایید می کنند. آقای موسوی در گفت و گو با روزنامه اینترنتی "قلم سبز" گفت: "سندهای مربوط به تقلبات انتخاباتی بسیار قابل توجه است، بویژه آنجا که اشاره می شود اصولا رای ها شمرده نشده است، یعنی همان کودتای انتخاباتی." در یکی از اسناد متعلق به سفارت آمریکا در امارات متحده عربی که توسط وبسایت ویکی لیکس منتشر شده، آمده است، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران به هنگام شمارش آرا "تقلب نظام مند" صورت گرفته است تا محمود احمدی نژاد در مرحله نخست با آرای بالا برنده شود.

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید