یادداشت شماره 6 - آخوند خراسانی و ولایت فقیه

آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ولایت فقیه

.

به نام خدا
.

آخوند خراسانی ( ره ) که از رهبران معروف انقلاب بر علیه شاهان قاجار بود که به انقلاب مشروطه معروف شد، و همراه با علامه نائینی پنج مجتهد را برای نظارت بر مجلس شورای اسلامی ( که به وسیله طرفداران غرب در همان ماههای اولیه به مجلس شورای ملی تغییر نام داد ) معرفی کردند معتقد به ولایت فقهاء در جامعه اسلامی بود.

سه نفر ازمحققین حوزه درمقاله " اندیشه آخوند خراسانی " می گویند: " یکی از مهمترین ادله اثبات پذیرش ولایت عامه فقیه از سوی آخوند خراسانی ، استناد به رفتار سیاسی وی در عصر مشروطه است که به عنوان یک فقیه از خود نشان داده است ". http://www.ensani.ir/fa/content/321957/default.aspx

 

اما آشکارترین نظرآخوند خراسانی در خصوص ولایت فقیه در حاشیه ایشان بر" مکاسب " استادش شیخ انصاری است.

در نظرات شیخ انصاری ( ره ) دیدیم که کارهای لازم الوجود جامعه را به چهار دسته تقسیم می نمود:1و2 کارهائی برعهده افرادخاص، 3- کارهائی برعهده همه مردم، 4- آن کارهائی که باید در جامعه وجود پیدا کند و شک می شود که آیا باید از فقیه اجازه گرفته بشود یا خیر، شیخ انصاری می فرمود واجب است....

.

 آخوند خراسانی نیزاگر چه در این خصوص با شیخ انصاری همراه است اما اثبات این معادله را از طریق دیگری غیر از طریق شیخ انجام می دهد.

 توضیح این که شیخ اثبات ولایت فقیه در این کارها را از طریق احادیث وارده انجام می دهد ولی آخوند اثبات عقلی را در پیش می گیرد و می گوید:

" .......... از میان اشخاص گوناگونی که برای تصدی در نظر گرفته بشوند مانند همه مسلمانان، افراد مؤمن و عادل و فقیه مسلما ولایت فقیه بر این کارها یقینی است ..." ( ... لکنها موجبة لکون الفقیه ، هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو إذنه ونظره ، کما أن عدول المؤمنین فی صورة فقده ، یکون کذلک )( حاشیه المکاسب، محمد کاظم خراسانی، ص96).

واقعا چرا با وجود این نوع نظرات واضح برخی از افراد خود را به در و دیوار می زنند تا این مطالب را نادیده بگیرند و آخوند خراسانی که با تمام قوا وارد سیاست شده است را مخالف ولایت مطلقه جلوه دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید