اندر خیانت برخی ایرانیان

باسمه تعالی

اندر خیانت برخی ایرانیان(2)

خیانت سوم

خیانت برخی از دولتمردان فعلی این است که : ( دولتمردی خائن است که )
1- فعالیت هسته ای ایران را تعطیل کند ....... اما به مردم ایران با لفاظی وانمود کند که فعالیت تعطیل نشده است.
2- اسم خود را سیاستمدار بگذارد اما نفهمد که آژانس انرژی اتمی در بست تحت سیطره قدرتهای بزرگ و امروزه صد در صد تحت سلطه آمریکا است .
3- فعالیت هسته ای را قبل از توافقات تعطیل کند ........ برداشتن تحریمها را مرحله ای بپذیرد و آن را منوط به تشخیص آژانس ( یعنی تشخیص آمریکا ) قرار دهد. 
4- دولتمردی که نفهمد تحریمهای هسته ای را فردا روزی آمریکا به بهانه دست پیدا کردنِ یک کشور ...مثلا یمن .... به موشکهای دوربرد بر علیه ایران اعمال خواهد کرد.
5- دولتمردی که نفهمد آمریکا و هم پیمانانش برای حمله به کشوری احتیاج به فصل هفتم شورای امنیت ندارند و دلش خوش باشد که فعالیت هسته ای را اگر تعطیل کرده ولی ایران را از تحت فصل هفت بیرون آورده است.

[ دو خیانت را قبلا در این پست گفته ام

/ 0 نظر / 63 بازدید