غرب و حقوق بشر - پاسخ به یک نقد

نقد:

سلام

همانگونه که جنابعالی مستحضرید موضوع حقوق بشر و خصوصا نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر و علی الخصوص در فرایند بازنگری دوره ای جهانی مورد برسی قرار می گیرد . در این مجامع نمایندگان رسمی 192 کشور و همچنین نمایندگان سازمان های غیر دولتی حضور دارند .

 غرض ار طرح مسایل فوق این است که صرفآ طرح موضوع نقض حقوق بشر از جانب یک فرد ( هر چند فردی شناخته شده باشد ) نمی تواند مبنای ادعای جرم علیه دولت و کشوری شود و هر ادعای نیازمند مستندات متقن می باشد .

 البته می دانم که حضرتعالی زحمات زیادی را برای پیگیری این مسایل دنبال می کنید اما به جهت غنی بخشی به موضوع و همچنین کاربردی نمودن  مسئله مورد طرح و ..... پیشنهاد می کنم بهروایی واعتبار مسایل مطروحه بیشتر توجه گردد .

موفق باشید .

*********************************************************************

پاسخ نقد:

باسمه تعالی

باسلام خدمت شما مخاطب محترم

1- هیچ مکتبی به اندازه شریعت اسلام نمی تواند حقوق بشر را به جهانیان عرضه کند.

2- شورای حقوق بشری که جنابعالی به آن اشاره داشته اید، شورائی است که معمولا تحت نفوذ کشورهای استعمارگر غربی است. پس نمی توان به مصوبات آن اعتماد کرد. اگر فردا روزی این شورای حقوق بشر همجنس بازی را به عنوان یکی از حقوقهای اساسی انسانها اعلام کرد آیا ما می توانیم به آن اعتماد کرده و بگوئیم چون شورای مذکور گفته پس درست است؟

3- سازمان کنفرانس اسلامی چند سال پیش منشوری تحت عنوان " حقوق بشر اسلامی " را منتشر کرده است. پس اولا حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر لیبرالیستی متفاوت است. ثانیا ما بندهائی ازحقوق بشرمجمع نمایندگان کشورها و سازمانهای غیر دولتی که با اسلام مغایر باشد را قبول نداریم.

4- بنده در این نوشته های " غرب و حقوق بشر "، به آن دسته از نقض حقوقهائی بیشتر اشاره می کنم که بر اساس استدلالات و اصول پذیرفته شده خود غربیها است مانند تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی ، نقض حقوق کودکان و .....  هنوز مغایرت های اعمال آنها با احکام الهی را مطرح نکرده ام.  

5- امروزه غربی ها به حرفهای بسیاری از افراد ضد انقلاب و ضد اسلام، بدون هیچ مدرک قابل قبولی، توجه می کنند و ایران را متهم به نقض حقوق بشر می کنند؛ آیا ما نمی توانیم به حرفهای یک استاد دانشگاه مقیم آمریکا که مطالب خود را با استفاده از اسناد و مدارک رسمی آمریکائیها مطرح می کند استناد کنیم؟   

/ 0 نظر / 22 بازدید