پرسش و پاسخ: 26 - ولایت فقیه، کلامی یا فقهی

نتیجه تفاوت این دو رویکرد این خواهد بود که برخی از بازیگران عرصه سیاست مردم را بازیچه دست فقیهان منحرف و وابسته به زر و زور خواهند نمود. به این صورت که خواهند گفت چون اعتقاد به ولایت فقیه یک بحث فقهی است، پس تقلیدی است و در این زمینه هر کس باید پیرو مجتهد خود باشد و اگر این آقای مجتهد فتوا داد که تبعیت از ولی فقیه درعصرغیبت واجب نیست باید از او تقلید کنید وبه ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشید وپیروی هم نکنید. درصورتی که در حوزه کلام وقتی شما از طریق عقل به وجوب تبعیت از ولی فقیه رسیدید دیگر نیازی به تقلید ازمرجع خود در زمینه اعتقاد به ولایت فقیه را ندارید.

فقهی کردن ولایت فقیه شبیه کاری است که پایه گذاران اعتقادی  وهابیت (از اهل سنت) انجام دادند تا ازاعتقاد پیروان خود به ولایت امام علی ع ( وسایرائمه معصومین ) جلو گیری کنند.

 ولایت مریدی و مرادی اما، آنچه اذهان عمومی از آن می فهمد یک تبعیت بی چون و چرا است در صورتی که  نظام ولایت فقیه یک نظام عقلائی است که افراد ضمن تبعیت از ولی فقیه حق و وظیفه انتقاد و نظارت بر فقیه حاکم را دارند. ( جایگاه ولایت عرفانی فقط در سیر و سلوک است و جائی در مسائل سیاسی – اجتماعی ندارد).  

/ 1 نظر / 24 بازدید
ذ.لعل خوشاب

سلام بر شما با تشکر مطلب بسیار مفید و کاربردی بود ا