غرب و حقوق بشر - 1

مانوئل کاستلز ( کستلز ) ، ( متولد 1942 ) استاد برنامه ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیای آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در غرب ( به ویژه آمریکا )و به وسیله غربیها در جهان، با شما سخن می گوید. 

دنبال کنید

/ 0 نظر / 19 بازدید