اخباری از سران فتنه - 5

اخباری از سران فتنه – 5

سید محمد خاتمی در منزل «بهاره- ه» که به خاطر تخلفات گسترده، از جمله نقش آفرینی در آشوب های سال گذشته، به 9 سال حبس محکوم شده است، ادعاکرده که برخورد نظام با آشوبگران، با کشورهای کمونیستی قابل مقایسه است!

/ 0 نظر / 21 بازدید