پرسش و پاسخ: 23 - اعتقاد به ولایت فقیه

غصب این ولایت و بالفعل شدنش نیز بعد از پیامبرص بوده است که مورد توافق اکثر مسلمین نیز نبوده است. مثلا برادران اهل سنت اکثرا معتقدند که کسی که حتی با قوه نظامی بر سر کار بیاید او خلیفه رسول خداست. آیا عقل سلیم شما این طرز زندگی را می پذیرد؟! پس همان گونه که بر اثبات حقانیت امام علی ع استدلال می کنید بر اثبات ولایت فقهاء نیز استدلال کنید.

در مورد مراجع وفقهاء اما، بر اساس مطالبی که در پاسخ سؤال شماره یک خدمت دوستان عرض شد هیچ یک از فقهاء طول تاریخ تشیع را نمی توانید پیدا کنید که " ولایت فقیه " را قبول نداشته باشد، زیرا حداقل پنج ولایت از ولایتهای امام معصوم ع را نمی تواند برای فقهاء قبول نداشته باشد مانند: ولایت درفتوا، ولایت درتعیین موضوعات، ولایت درقضاء، ولایت درامور حسبیه و ولایت در اذن و نظارت. اما چیزی که میان فقهاء و مراجع اختلافی است مطلقه و مقیده بودن ولایت است.

امام خمینی معتقدند کسی که ولایت مطلقه را قبول نداشته باشد توانائی اداره جامعه را ندارد چون باید در اموال مردم دخل و تصرف کند و این جز در پرتو پذیرفته شدن ولایت تصرف دراموال و نفوس امکان پذیر نمی باشد.

بر این اساس چون مسئله مطلقه یا مقیده بودن ولایت فقهاء اختلافی است مراجع عظام و فقهاء و پیروان آنها که معتقد به ولایت مقیده می باشند در این مسئله حق اعتراض و معارضه با فقیهی که به ولایت مطلقه معتقد است و آن را بر جامعه حاکمیت می بخشد، را ندارند.

جهت اطلاع دوستان هم عرض می کنم که اینجانب در کتاب " درآمدی بر تحولات نظریه دولت در اسلام " [چاپ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ] اثبات کرده ام که بیشترفقهاء مطرح طول تاریخ تشیع به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشته اند. به آن متن مراجعه داشته باشید.

اما درمورد اعتقاد شرعی به ولایت فقیه، با توجه به این که ائمه معصومین فقیه را در جامعه جانشین خود قرار داده اند و فرموده اند فقط از دستورات او باید پیروی داشته باشید، بجز حکومت فقیه، شرعا حق اعتقاد به حکومت دیگری را نداریم. به دو دلیل زیر: 

1- خداوند در قرآن فرموده است : " هیچ گرایشی به ظالم نداشته باشید "( هود/ 113) [ چه رسد به این که اعتقاد داشته باشید ]؛ و یکی از ظالمها "کسی است که به ما انزل الله حکم نمی کند " ( مائده / 45)

2- امام صادق ع فرمودند : " هنگامی که فقیهی براساس دستورات ما حکم کرد واز او پذیرفته نشد و حکمش رد شد، این تحقیر حکم خدا و رد حکم ما است و رد ما رد خدا است واین در حد شرک به خدا است "(إذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما بحکم الله قد استخف وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله) . ( الکافی - الشیخ الکلینی - ج 7 - ص 412 ).

/ 0 نظر / 8 بازدید