اخباری از سران فتنه - 6

میر حسین موسوی در یادداشتی که در سایت های فتنه گران انتشار یافته ادعا نموده است که : در عاشورای سال گذشته .... کسانی در ظهر عاشورا حسین حسین گویان مورد تیر مستقیم قرار گرفتند از لشگر یزید و عمروعاص و ابن‌زیاد.

-          شما خواننده محترم حتما حدس می زنید که مقصود میر حسین موسوی از لشکر یزید و عمروعاس و ابن زیاد همان عزاداران امام حسین ع و بسیجیان جان بر کفی هستند که در مسجد دانشگاه تهران و یا مساجد نزدیک خیابان انقلاب مشغول عزاداری بودند و وقتی شنیدند که فتنه گران با شعارهای ساختار شکنانه مشغول آتش زدن ساختمانها ومثله کردن برخی مذهبی های حاضر در خیابان هستند بیرون آمدند و در چشم بر هم زدنی طومار فتنه گران را در هم پیچیدند.

-          اما تیر مستقیم نیز کار سرویسهای اطلاعاتی پشتیبان میر حسین موسوی بود که در 30 خرداد ندا آقا سلطان را به قتل رساندند و خم به ابرو نیاوردند.

-          به گوشه ای از شعارهای عزاداران فرقه سبزاموی، در عاشورای سال گذشته نگاه کنید تا به فهم و شعور میر حسین و کذاب بودن او پی ببرید:

o         بسیجی حیا کن مفت خوری رو رها کن.

o       ( در محلی که فائزه هاشمی حضور داشت می گفتند): موسوی زنده باد هاشمی پاینده باد.

o       منتظری روحت شاد دیکتاتور ننگت باد.

o       این همه لشکر آمده به جنگ .... آمده.

o       معاویه حیا کن سلطنت رو رها کن.

o       .......................

اما به راستی میر حسین موسوی کیست؟ آیا دوست دارید او را از زبان شهید دیالمه بشناسید؟ به زودی مطالب دیالمه در مورد وی را برای شما بازگو می کنم.

/ 0 نظر / 20 بازدید