پرسش و پاسخ : 16- حدود اختیارات

" اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا " ( به عهد و پیمان خود وفادار باشید به درستی که درمورد عهد از شما سوال خواهد شد). امام علی ع در مهم ترین مقاطع تاریخی وقتی از او خواستند عهد کند که به کتاب خدا و سنت شیخین عمل کند عهد نکرد زیرا معتقد بود که " المسؤول حر حتی یعد " ( هرکس مورد درخواستی قرار می گیرد آزاد است مگر آنکه عهد کند ). امام علی ع در نامه به مالک اشتر می فرمایند: " اگر با دشمنت پیمانی را بستی به عهد خود وفادار باش زیرا مردم با همه اختلاف نظری که با هم دارند در مذموم شمردن عهد شکنی هم داستان می باشند ". البته الزام به رعایت قانون اساسی به معنای محدودیت " ولایت " در چارچوب قانون اساسی نیست. زیرا حاکم اسلامی، درپرتو آن ولایتی که از جانب امام معصوم ع دارد، درضرورت ها می تواند وحق ایجاد آنچه که در قانون اساسی قید نشده است را داردومی تواند آنچه از طرف مردم و نمایندگان آنها پیشنهاد می شود را، اگر بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین می داند، نپذیرد. اما هرگاه عهد کرد، عهد شکنی جایز نیست.

در مورد انتخاب رئیس جمهور، هرگونه تغییر و تجدید نظر در مورد مجلس خبرگان وتعیین رهبر بعدی چون در قانون اساسی روال وجود دارد بنابراین ولی فقیه نمی تواند بر خلاف عهد نامه عمل نماید؛ پس اگر خواست یکی از این موارد را تغییر دهد باید شورای بازنگری قانون اساسی را تشکیل دهد، اگر آنها تغییرات مورد درخواست او را تصویب کردند باید به رفراندوم عمومی نیز بگذارد.

البته در مورد تعیین رهبربعدی می تواند به مجلس خبرگان پیشنهاد بدهد، همان گونه که امام عزل آقای منتظری را به مجلس خبرگان پیشنهاد دادند و صالح بودن " آیه الله خامنه ای " را نیز به صورت پیشنهاد مطرح کردند. 

/ 0 نظر / 7 بازدید