غرب و حقوق بشر – 4

مانوئل کاستلز در مورد نقض حقوق کودکان در آمریکا می گوید:

از سال 1973 تا 1993 تعداد کودکان سفید پوستی که در فقر زندگی می کنند 6/52 در صد، تعداد کودکان فقیر اسپانیائی تبار 116 درصد و تعدادکودکان فقیر سیاه پوست 9/26 در صد افزایش یافت. به طور کلی در سال 1994، 8/21 در صد از کودکان آمریکائیدر فقر می زیستند و این در حالی است که این نسبت برای کودکان سیاه پوست 8/43 در صد بود. ( عصر اطلاعات، ج3، ص 160)

برای دکتر محمود احمدی نژاد جهت استفاده بر علیه آمریکائیها...

ادامه دارد......

/ 1 نظر / 19 بازدید
دکترک

سلام همانگونه که جنابعالی مستحضرید موضوع حقوق بشر و خصوصا نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر و علی الخصوص در فرایند بازنگری دوره ای جهانی مورد برسی قرار می گیرد . در این مجامع نمایندگان رسمی 192 کشور و همچنین نمایندگان سازمان های غیر دولتی حضور دارند . غرض ار طرح مسایل فوق این است که صرفآ طرح موضوع نقض حقوق بشر از جانب یک فرد ( هر چند فردی شناخته شده باشد ) نمی تواند مبنای ادعای جرم علیه دولت و کشوری شود و هر ادعای نیازمند مستندات متقن می باشد . البته می دانم که حضرتعالی زحمات زیادی را برای پیگیری این مسایل دنبال می کنید اما به جهت غنی بخشی به موضوع و همچنین کاربردی نمودن مسئله مورد طرح و ..... پیشنهاد می کنم بهروایی واعتبار مسایل مطروحه بیشتر توجه گردد . موفق باشید .