برگی از تاریخ انقلاب اسلامی : قسمت اول

سه جریان در وقایع 88 ( که به فتنه 88 معروف شد ) نقش اساسی داشتند:

1- تشکیلاتی به نام کمیته سه جانبه که متشکل است از : " نماینده سازمان سیا، نماینده موساد و نماینده اینتلیجنت سرویس "[ اگر بخواهیم بر اخبار و اطلاعات عمومی وآشکار تکیه کنیم می توانیم ادعا کنیم که از قرائن و شواهد چنین بر می آید که از حدود 40 الی 50 سال پیش یک کمیته هماهنگی میان سه سرویس اطلاعاتی فوق تشکیل شده است تا در زمینه تقسیم کارهای اطلاعاتی و عملیاتی در سراسر جهان هماهنگیهای لازم را به عمل آورند. توقعی که آنها از این کمیته دارند این است که عملیاتهای یکدیگر را خنثی نکنند و یا عوامل یکدیگر در سطح جهان را از بین نبرند ].

2- تشکلهائی همچون " سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی " و " جبهه مشارکت اسلامی " [ که در حقیقت یک سازمان در هم تنیده می باشند. زیرا از آنجا که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درسال 1376- 1377 سیاست گسترش درون سازمانی نداشت به تشکیل یک سازمان سایه و برون سازمانی دست زد. در آن زمان اعضاء سازمان تصمیم گرفتند جهت کنترل این تشکل جدید ( و به علل دیگر) چند نفر از اعضاء آشکار و پنهان و صاحب نفوذ وقدرسازمان را عضو مرکزیت تشکل جدید یعنی " جبهه مشارکت ایران اسلامی " نمایند؛ بنابر این افرادی همچون : سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده و محسن امین زاده جزء مؤسسین و گردانندگان اصلی و اولیه جزب تازه تاسیس شدند ].

3- کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون [ کارگزاران سازندگی را می توان بیشتر حزب خانوادگی " هاشمی ها" دانست زیرا حضور آنها در به وجود آمدن حزب و درشورای مرکزی آن بسیار چشم گیربوده است. محمد هاشمی « رئیس هیأت مؤسس، عضوشورای مرکزی و دبیر کمیته سیاسی ». علی هاشمی بهرمانی « عضو هیأت مؤسس، عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته تشکیلات ». محسن هاشمی « عضو شورای مرکزی ».فائزه هاشمی « عضو هیأت مؤسس و عضو شورای مرکزی ». سیدحسین مرعشی « عضو هیأت مؤسس، عضو شورای مرکزی و جانشین دبیرکل » این حزب در سال 1374 تأسیس شد ]؛ [مجمع روحانیوندر سال 1368- 1367 با انشعاب از جامعه روحانیت مبارز به وجود آمد. برخی از نویسندگان، اعضای اولیه شورای مرکزی این تشکل را این گونه برشمرده اند: مهدی کروبی، سید علی اکبر محتشمی، سید محمد علی ابطحی، عبدالواحد موسوی لاری، مجید انصاری، اسدالله بیات، سید محمد خاتمی، رسول منتجب نیا، صادق خلخالی، سید محمد دعایی، محمد رضا توسلی، سید محمد موسوی خوئینی ها، حسن صانعی، سید مهدی امام جمارانی، حیدر علی جلالی خمینی، سید تقی درچه ای، محمد علی صدوقی، علی اکبر آشتیانی، سید حمید روحانی، حجت الله کیان ارثی، محمد حسین رحیمیان، محمد علی رحمانی، عیسی ولایی، سید محمد هاشمی، هادی غفاری، سید سراج الدین موسوی، محمد علی نظام زاده و محمد علی انصاری ].  

ادامه دارد.........

/ 1 نظر / 23 بازدید
محسن

سلام جناب دکتر وبلاگ شما را به دوستانم معرفی کردم و شما را نیز لینک کردم یوسفیان