یادداشت شماره 4.............. آیه الله العظمی بروجردی و ولایت فقیه......

به نام خدا

آیه الله العظمی بروجردی در بسیاری از جهت گیریهایشان با فقیهان دیگر ، وجه اشتراک داشتند اما در در باره شؤون فقیه و حدود ولایت او مقدماتی عقلی را مطرح می کردند و سپس چنین نتیجه می گرفتند:

یکم: بدرستی که در جامعه اموری وجود دارد که از وظایف افراد جامعه نبوده، به آنها مربوط نیست، بلکه از امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع به آنها بستگی دارد؛ از قبیل قضاوت، ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالک، حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع هنگام حمله دشمنان و غیره که به سیاست جامعه مربوط است و متصدی آن شخص خاصی نیست؛ بلکه از وظایف سرپرست جامعه و کسی است که سررشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد و براواست که ریاست و خلافت را عهده دار شود.[ البدرالظاهر، آیه الله بروجردی، ص79 ].

ایشان پس از آن می گویند:  

"

1-      کسی که از طرف امامان برای سیاست جامعه و اداره آن منصوب شده، همان " فقیه " است؛ زیرا کسی قائل نیست که امامان دیگران را نصب کرده اند.

2-      کسی قائل نیست که امامان دیگران را نصب یا اینکه این امور را به حال خود رها کرده اند.

3-      پس مراد از " حاکما " در " قد جعلته علیکم حاکما " در مورد کلیه امور اجتماعی است که از وظایف اشخاص خاصی نیست و شارع مقدس نیز به سستی در آنها رضایت نمی دهد ولو این که در عصر غیبت یا عدم امکان دسترسی به امامان باشد؛ البته تصدی این امور اختصاص به قاضی هم ندارد؛ اگر چه شغل قضاوت معمولا و عرفا ملازم با تصدی سایر امور مبتلابه جامعه بوده است ".

........................آیا این واضح نیست که آیه الله بروجردی ولایت فقهاء را فراتر از ولایت در فتوا و قضاء، و به صورت " همه جانبه "( مطلقه ) می دانند؟

می پرسند: چرا آیه الله بروجردی با این که زعیم شیعه در جهان و یگانه مرجع دوران خود بودند قیام نکرده پهلوی را سرنگون نکردند؟

پاسخ این است که :

اولا: مقصود بنده از مطرح کردن این مطالب اثبات اصل ولایت فقهاء بر جامعه نزد آیه الله بروجردی است. و طرح این که آیه الله العظمی بروجردی می فرمایند: فقیه در کلیه امور اجتماعی واجب الاطاعه است.

ثانیا: این که آیه الله بروجردی صلاح نمی دانستند در آن مقطع دراجرا دخالت کنند،  درست است. البته  نه در سیاست؛ چون آیه الله در بسیاری موارد به مسئولین مملکتی آن زمان رهنمود و پیغام می دادند و به این وسیله در سیاست دخالت می کردند. پس این مطلب که منسوب به آیه الله گرامی است را قبول دارم. ایشان می گویند: " مرحوم آقای بروجردی اصل ولایت فقیه را قبول داشتند مسئله اجرایش بود باید مهره های سالم داشته باشیم اگر مهره های سالم نداشته باشیم حضرت امیر در راس قدرت اما بعد از عثمان بود و خرابکاری های عثمان مهره ها فاسد، خیلی دشواری داشت آنوقت روحانیت اگر حکومت را بگیرد و نتواند اداره کند. آبروی دین هم رفته است الا ای حال این نظر ایشان بود ".

 

ثالثا: باید بپذیریم اگر آیه الله بروجردی معتقد بوده اند که قبلا مهره سازی نکرده ایم پس نباید تشکیل حکومت بدهیم، این بحث بر سر مصداق موضوع است، نه بحث بر سر اصل ولایت فقیه.

رابعا: مطلب دیگر این که شاه اگر در دوره آیه الله بروجردی انجمن های ایالتی و ولایتی راه می انداخت و کاپیتولاسیون را می پذیرفت چه بسا در همان زمان آیه الله اعلام قیام می کردند.

دست آخراینکه: فقهاء ما در طول تاریخ تشیع در اصول کمتر اختلاف داشته اند؛ اما در مورد مصادیق موضوعات اختلافهای اساسی داشته اند که اختلاف نظر امام با آیات عظام:  بروجردی، خوئی، حکیم و گلپایگانی هم بر سرمصادیق بوده است. و اختلاف برخی از علماء امروز نیزبا مقام معظم رهبری بر سر مصادیق است. در این مورد در یکی از پستهای آینده انشاءالله به آن خواهیم پرداخت.

/ 0 نظر / 29 بازدید