پاسخ به یک سوال --1

باسمه تعالی

خانمی به نام مریم مطلب زیر را برای بنده نوشته اند که چون اهمیت دارد آن را در اینجا ذکر می کنم و پاسخ می دهم

" من یک لیبرالم اما ما هیچ وقت  اینجوری که شما میگید نیستیم در هر حزبی افرادی وجود دارند که کارهایی خلاف عقائد حزب انجام میدن ما میگیم آزادی مردم در چارچوب قانون نه در چارچوب قدرت دولت

نویسنده: مریم "

 

سرکار خانم مریم  

با سلام واحترام

اول اینکه لیبرالیسم یک حزب نیست و یک مکتب است که چون اصول عقاید دارد بنده ازآن به عنوان یک دین ( البته ساخته دست بشر) تعبیر کرده ام که از نظر منطق قرآن این تعبیر صحیح هم هست.

بنده در نوشته هایم به هیچ وجه ادعا نکرده ام که همه پیروان دین لیبرالیسم دستورات آن مکتب را انجام می دهند. چنانکه من وشما می دانیم فقط عده ای در غرب ودر جاهای دیگر جهان همجنس بازی می کنند و این مسئله همه گیر نیست. چیزی که در اینجا مهم است عقاید نهفته در یک دین وپیامدهای آن برای بشریت است. امروزه با روشی که لیبرالیستها در دنیا پیش گرفته اند می روند تا ارتباط جنسی با محارم را به یک فرهنگ تبدیل کنند. چنانکه در برخی از کانالهای ماهواره ای افرادی که با محارم خود باصطلاح ازدواج کرده اند را می آورند وبا آنها در مورد کم وکیف آن به بحث و گفتگو می پردازند و به این وسیله یک کار بسیار شنیع را تبلیغ کرده و اشاعه می دهند. و اگر تا کنون در کشورهای خود آن را رسمی نکرده اند به خاطر ترس از افراد مذهبی جهان بوده است. امیدوارم چنین اتفاقی نیافتد.

دوم اینکه شما فرموده اید: " ما میگیم آزادی مردم در چارچوب قانون نه در چارچوب قدرت دولت  ". اگر مقصود از ما لیبرالیست ها هستند، که این تعریف از لیبرالیستها غلط است. بلکه باید می گفتید " لیبرالیستها می گویند: لیبرالیسم یعنی آزادی در چارچوب قانون لیبرالیسم ". که این حرف صحیح می شد چون چند تا از قوانین لیبرالیستی اینها هستند: آزادی زنا، آزادی شراب، آزادی قمار، آزادی همجنس بازی ................و در آینده آزادی تجاوز به محارم.

در صورتی که اگر بخواهیم تعریف شما را از لیبرالیسم قبول کنیم پس امام خمینی و بسیاری از مجتهدین اسلامی لیبرال خواهند بود زیرا همه آنها می گویند: آزادی مردم باید در چارچوب قانون باشد البته قانون اسلامی نه قانون خود ساخته هر دولتی.

پس باید بیشتر دقت بفرمائید      

به هر حال از این که به مطالب بنده سر زدید و اعلام نظر کردید کمال تشکر را دارم.

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید