برگی از تاریخ انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

از این پس قصد دارم قسمتهائی از حقایق موجود پیرامون وقایع سال ١٣٨٨، که نشان دهنده گوشه ای از تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی می باشد، را برای شما بازگو کنم. زیرا:

١- این وقایع در تاریخ ایران هیچگاه فراموش شدنی نخواهد بود.

٢- بسیاری از افراد سعی می کنند و خواهند کردبه گونه ای آن را تحریف کنند که انقلاب اسلامی را ملکوک کنند.

٣- دشمنان نظام ولایت فقیه سعی می کنند و خواهند کرد این وقایع را مستمسکی برای تضعیف حکومت اسلامی فعلی و هر حکومت اسلامی دیگری، که در هر زمان و هر مکانی که بخواهد به وجود آید، قرار دهند.

4- مقام معظم رهبری در پیام نوروزی آغاز سال 1389 و بعد از گذشت مدتی دوباره وقایع گذشته را یاد آوری کردند که این نشان دهنده این بود که نباید این مسئله به دست فراموشی سپرده شود؛ ایشان می گویند:

" تفسیر کوتاهی که از حوادث بعد از انتخابات در طول چند ماه می شود ارائه کرد، عبارتاز این است که دشمنان کشور و دشمنان نظام جمهوری اسلامی بعد از گذشت سی سال، همه یتلاش خود و توان خود و نیروهای خود را متمرکز کرده اند برای اینکه بتوانند اینانقلاب را از درون شکست بدهند. ملت در مقابل این توطئه ی بزرگ، این حرکت خصمانه، باآگاهی و بصیرت و عزم و ایستادگیِ بی نظیری توانست دشمن را به شکست بکشاند. تجربه ایکه در این هشت ماه بعد از انتخابات تا بیست و دوم بهمن بر این ملت و بر این کشورگذشت، تجربه ای پر از درس، پر از عبرت و حقیقتاً مایه ی سربلندی ملت ایران است ".

دنبال کنید..........

/ 0 نظر / 18 بازدید