یادداشت شماره 2...... آیا تشکیل حکومت بر فقهاء واجب است یا خیر؟

.

آیا تشکیل حکومت در عصر غیبت برفقهاء جامع الشرایط واجب است یا خیر؟ 

.....

برخی می پرسند: چرا فقهاء وارد سیاست می شوند؟ دنیای سیاست که پر از مکر و نیرنگ و فریب و دروغ است باعث می شود که وجهه فقهاء نزد مردم خراب شده و شأن ومنزلت آنها پایین بیاید. اگر فقهاء فقط به معنویات مردم بپردازند خیلی بهتر است تا این که اداره مادیات مردم را برعهده بگیرند.

اعتقاد بنده به تأسی از امام خمینی (ره) این است که تشکیل حکومت در عصر غیبت برفقهاء واجب است. البته نزدیک به همین سؤال را ظاهرا از امام علی ع پرسیدند که امام علی ع نیزهمین پاسخ را دادند.

.

جهت مطالعه بقیه مطالب لطفا از ستون سمت چپ ... یادداشت شماره 2 را بخوانید..

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید