پرسش و پاسخ : 8 1 - ریشه لزوم ولایت فقیه

1 -  جامعه انسانی بدون حکومت نمی تواند به حیات تکاملی خود ادامه دهد. ارسطو معتقد است که جامعه بدون حکومت، یا جامعه خدایان است یا جامعه جانوران وحشی. امام علی ع هم معتقدند که قانون بدون وجود حاکم و حکومت قابلیت پیاده شدن را ندارد آنجا که می فرمایند: " مردم ناچار از داشتن حکومت می باشند نیک کردار باشد یا بد کردار "( لابد للناس من امیر بر او فاجر).

2 - هر حکومتی قانونی دارد، که مردم تحت حاکمیت آن باید از آن تبعیت داشته باشند.

3 - خداوند تبعیت اختیاری از قانون غیر الهی را ممنوع نموده است؛ آنجا که درسوره مائده می فرماید: کسی که به ما انزل الله حکم نمی کند او فاسق است " یا " کسی که به ما انزل الله حکم نمی کند او کافر است " یا " کسی که به ما انزل الله حکم نمی کند او ظالم است ". و درسوره هود ( آیه 113) می فرماید: " هیچ گرایشی به ظالم نداشته باشید زیرا آتش شما را در بر خواهد گرفت ". پیامبر نیزمی فرمایند: " کسی که مخلوقی را اطاعت کند که اطاعتش اطاعت خدا نیست به تحقیق کافر شده است ".

4- بر این اساس کسی حق ندارد بگوید که من حکومت لیبرالیستی یا کمونیستی ویا سلطنتی را بر حکومت اسلامی ترجیح می دهم زیرا باید قانون آن را اختیارا بپذیرد که این جایز نیست.

5- پس باید حکومت اسلامی که حکومت مبتنی بر ما انزل الله است را بپذیرد وفقط به آن اعتقاد داشته باشد.

ب:در پاسخ به سؤالهای شماره 12و 15 نیز ثابت کردیم که درعصرغیبت این فقیه است که از جانب امام معصوم ع حق دارد بر جامعه حاکم باشد و درپاسخ سؤال یک نیز ثابت کردیم که ولایتهای امام معصوم ع فقط به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود نه هرفردی که مردم به عنوان رئیس جمهورانتخاب کنند.

ج:تفسیرآیه مربوط به اولی الامر نیز در همان پاسخ سؤال شماره 15 به آن اشاره شد که تفسیر اولی الامر به ائمه معصومین تفسیر قریب به اتفاق مفسرین شیعه است.

د:کسی که قائم مقام امام معصوم ع برای اداره جامعه می باشد نیزباید حداقل دوازده شرط داشته باشد که در سؤال 15 به آنها پرداخته شده است. این دوازده شرط عبارتند از: 1- راوی حدیث 2- فقیه 3- نگهدارنده نفس(عادل) 4- حافظ دین 5- مخالف هوای نفس 6- مطیع دستورات خداوند 7- شیعه 8- محقق در حلال و حرام خداوند 9- عارف به احکام ائمه 10- امین حلال و حرام خداوند 11- مدیر 12- مدبر

ه: بر اساس روایاتی که از امام علی ع به دست ما رسیده است، اگر فقیه حاکم متوجه شود فردی درهمه این شرایط از خودش برتراست واجب است ازاو دعوت نماید تا به جای او ولایت بر جامعه را برعهده بگیرد واگر او بپذیرد با متقاعد کردن اعضاء مجلس خبرگان ولایت را به او منتقل نماید. البته اگر اعضاء مجلس خبرگان نیز همین آگاهی را پیدا نمایند بر آنها هم انتخاب او واجب می شود. یک روایت این است :

" کسی که کاری از مسلمین را برعهده بگیرد و می داند که در میان مسلمانان فرد مناسب تری برای تصدی آن کاروجود دارد که به کتاب خدا و سنت پیامبر داناتر است، به درستی که به خدا و رسول وهمه مسلمانان خیانت کرده است( علامه امینی، الغدیر، ج8، بیروت، 1403، ص291).

و: بنده به عنوان یک متخصص، تا کنون هرچه گشته ام مناسب تر از مقام معظم رهبری کسی را نیافته ام ( به همین خاطربارها به روح امام خمینی به خاطر روشن بینی وپیشنهاد ایشان به مجلس خبرگان رحمت فرستاده ام )، آیا شما یافته اید؟

/ 0 نظر / 4 بازدید