شناخت روح - شناخت انسان

باسمه تعالی

شناخت روح - شناخت انسان

 

اصل انسان ها " روح " آن ها است. بنابراین هر اندازه که انسان ها بتوانند به زوایای مختلف این موجود ممتاز و مرموز عالم خلقت پی ببرند، علاوه بر اینکه به جایگاه خود در این عالم واقف می شوند و بر توانائی خود درپاسخگوئی به بسیاری ازسوالات ومجهولات مربوط به خلقت بشر نیزمی افزایند، همچنین بنا بر گفته امام علی (ع)  معرفت به روح قدرت شناخت انسان نسبت به خدا را نیز افزایش می دهد، " من عرف نفسه فقد عرف ربه " ( هرکس روح خود را شناخت، خدای خود را هم خواهد شناخت ).

براین اساس در این نوشتاربه بررسی مباحث مربوط به روح خواهم پرداخت .......

جهت مطالعه ادامه مطلب به مقاله های روبرو مراجعه نمائید. ( مقاله 7 )

/ 0 نظر / 23 بازدید