توصیه - 1 ( در خصوص دین لیبرالیسم )

 

درصورت توهین به پیامبر (ص)، ائمه معصومین و مقدسات اسلام به عقاید دین

 لیبرالیسم، بزرگان لیبرالیسم و نمادهای لیبرالیسم حمله کنید و آنها را هجو

 نمائید. این عمل خود یک مجاهده می باشد.  

/ 0 نظر / 20 بازدید